Home » Angli T Dramatici: William Shakespeare, George Bernard Shaw, Graham Greene, Dorothy L. Sayersov , John Galsworthy, Robert Graves by Source Wikipedia
Angli T Dramatici: William Shakespeare, George Bernard Shaw, Graham Greene, Dorothy L. Sayersov , John Galsworthy, Robert Graves Source Wikipedia

Angli T Dramatici: William Shakespeare, George Bernard Shaw, Graham Greene, Dorothy L. Sayersov , John Galsworthy, Robert Graves

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232822677
Paperback
60 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 59. Kapitoly: William Shakespeare, George Bernard Shaw, Graham Greene, Dorothy L. Sayersov, John Galsworthy, Robert Graves, Percy Bysshe Shelley, Edgar Wallace, Wilkie Collins, Agatha Christie, George Gordon Byron, JohnMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 59. Kapitoly: William Shakespeare, George Bernard Shaw, Graham Greene, Dorothy L. Sayersov, John Galsworthy, Robert Graves, Percy Bysshe Shelley, Edgar Wallace, Wilkie Collins, Agatha Christie, George Gordon Byron, John Dryden, Ben Jonson, Thomas Stearns Eliot, Elias Canetti, Christopher Marlowe, Thomas Kyd, Tom Stoppard, Thomas Dekker, John Fletcher, Robert Greene, John Lyly, John Webster, John Gay, Harold Pinter, Matthew Gregory Lewis, John Marston, William Somerset Maugham, Philip Massinger, Francis Beaumont, John James Osborne, David Lodge, Henry Fielding, W. S. Gilbert, Joseph Addison, Caryl Phillips, Mary Wortley Montagu, John Barrington Wain, Mark Ravenhill. V atek: William Shakespeare (pok?t?n 26. dubna 1564 - 23. dubna 1616) byl v znamn anglick b sn k a dramatik, kl ov postava modern ho evropsk ho dramatu. Obvykle je pova ov n za anglick ho n rodn ho b sn ka. Dochovalo se 39 jeho divadeln ch her, 154 sonet?, dv? dlouh epick b sn? a n?kolik dal ch d?l. Jeho hry byly p?elo eny do ka d ho v znamn?j ho jazyka. Krom? psan her se v?noval i herectv . Shakespeare se narodil a vyr?stal ve Stratfordu nad Avonou. V 18 letech se o enil s Anne Hathawayovou. Narodily se jim 3 d?ti: Susanna a dvoj?ata Hamnet a Judith. Pozd?ji se p?est?hoval do Lond na a za?al svou divadeln kari ru. Na konci ivota se vr til zp?t do Stratfordu, kde tak zem?el. O jeho soukrom m ivot? se dochovalo m lo informac a bylo vy eno mnoho spekulac o jeho sexualit?, n bo enstv, ?i skute?n m autorstv jeho her. V?t inu sv ch her napsal v letech 1590-1613. Ze za tku psal hlavn? komedie a historick hry, nry, kter vyzdvihl na vrchol tehdej ho um?n . Od roku 1608 psal p?ev n? trag die, v?etn? jeho slavn ch her jako jsou Hamlet, Kr l Lear a Macbeth. Roku 1623 vydali dva jeho divadeln spolupracovn ci Prvn Folio, kolekci v ech jeho her. Shakespeare byl za sv ho ivota v znamn b sn k a dramatik, byl tehdy dajn? zn m dokonce i na na em zem (jin zd...